ILLUSTRATIONER TILL FINDUS

När jag gjorde praktik på POND Stockholm fick jag i uppgift att illustrera grönsaker till Findus förpackningar.

Illustrationerna kan ses på flera av Findus frysta grönsakers produktförpackningar.

— TILLBAKA —