— ETT SPÄDBARNS UTTRYCK VID SMÄRTA —

KUND: ALEXANDRA ULLSTEN, DOKTORAND/FORSKARE

Uppdrag: Till kundens forskning behövdes en beskrivande illustration som visade på hur spädbarn uttrycker smärta.